Tietosuojaseloste

Arvostamme yksityisyyttäsi ja olemme sitoutuneet suojaamaan sitä tämän tietosuojaselosteen, voimassa olevan lainsäädännön sekä yleisen hyvän liiketoimintatavan mukaisesti.

Tämä tietosuojaseloste sisältää EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaisesti tietoa siitä, mitä henkilötietoja keräämme, millä periaattein sitä käsittelemme sekä mitä oikeuksia ja vaikuttamismahdollisuuksia sinulla on tietojasi koskien.

Maskun kalustetalo Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Päivitetty 3.6.2019

 

1. REKISTERINPITÄJÄ

Nimi: Maskun Kalustetalo Oy / Finnlandia
Yhteystiedot: Maskuntie 224, 21250 MASKU

Yhteydenotot asiakastietorekisteriin liittyen: asiakaspalvelu@masku.com / 020 1211 200
 

2. REKISTERIN NIMI

Maskun Kalustetalo Oy:n / Finnlandian asiakastietorekisteri
 

3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Henkilötietorekisterin ensisijainen tarkoitus on asiakkuuden hallinta sekä tuotetakuutietojen ylläpito. Lisäksi tietoja voidaan käyttää tilastollisiin tarkoituksiin, palveluiden ja tuotteiden toimittamiseen ja tuotevalikoiman kehittämiseen, laskutukseen sekä asiakkaille tiedottamiseen. Tietoja käytetään asiakkaan suostumuksella myös markkinointiin, mainontaan, suoramarkkinointiin ja mainonnan kohdistamiseen asiakkaalle. Asiakas voi kieltää suoramarkkinoinnin.
 

4. MITÄ TIETOJA MINUSTA VOIDAAN KERÄTÄ?

Meille kertyneet henkilötiedot riippuvat aina asiakkuudesta, mutta pääsääntöisesti ne koostuvat yhteystiedoista, sähköpostista ja puhelinnumerosta. Sähköisistä palveluista jää lisäksi mm. selaustietoa, jota voidaan käyttää asiakassuhteen laadukkaampaan hoitamiseen ja markkinoinnin kohdentamiseen.

Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:

 

 • Käyttäjän itsensä antamat tai henkilökohtaisesti tunnistavat tiedot
 • Tunnistamistiedot, kuten nimi, henkilötunnus asiakkaan tunnistamiseksi luottosopimusta tehtäessä
 • Passitiedot tai vastaavat Tullin vaatimat tiedot toimitettaessa tuotteita tai palveluita verottomana Suomen ulkopuolelle
 • Yhteystiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
 • Maksutiedot, mukaan lukien luottosopimukset ja muut laskutustiedot
 • Palvelujen käytöstä havainnoidut ja analytiikan avulla johdetut tiedot
 • Ostoshistoria, mm. tilatut tuotteet ja niiden hintatiedot
 • Toimitustiedot, kuten valittu toimitustapa ja toimitusosoite
 • Verkkokaupan käyttö- ja selaustiedot sekä päätelaitteen tunnistetiedot
 • Mahdolliset tuotesuositus- ja muut kohdennettuun sisältöön käytetyt tiedot ja tunnisteet
 • Tietojen pääasiallinen lähde on käyttäjä itse, minkä lisäksi saatamme saada lisätietoja yhteistyökumppaneiltamme, esimerkiksi luottopalvelujen tarjoajalta.
 • Uutiskirjeen tilaajasta vain sähköpostiosoite

5. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisterin yhteys- ja asiakkuustiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana asiakkaan rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista. Asiakassuhde ja rekisterimerkintä syntyy, kun asiakas tilaa tuotteita Finnlandian verkkokaupasta tai tekee kauppasopimuksen Finnlandian myymälässä. Uutiskirjeen tilaajasta tallentuu ainoastaan sähköpostiosoite.

Asiakkaan nimi- ja osoitetietoja voidaan päivittää Väestörekisteristä. Suoramarkkinointikielto ja kielto luovuttaa osoitetietoja muille yrityksille tallennetaan asiakkaan erillisen ilmoituksen perusteella. Sähköiseen suoramarkkinointiin (kuten sähköposti, tekstiviestit) pyydetään asiakkaalta erikseen suostumus henkilötietolain mukaisesti. Asiakkaan tilaushetken mukainen tieto luottokelpoisuudesta saadaan Lowell Suomi Oy:n, Nordea Rahoitus ja Avarda järjestelmistä.              

Verkkosivuston Chat-keskusteluhistoriaa säilytetään 5 vuotta ja Chat-keskusteluun tallennetaan tiedot, jotka asiakas on keskusteluun syöttänyt. Chat toimii osaltaan tilauskanavana, takuu- ja reklamaatioiden selvityskanavana, jolloin Chat-historiaa käytetään mahdollisten lisäselvitysten vuoksi.
 

6. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAINEN LUOVUTUS

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Finnlandian tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista. Tilausten ja tavaroiden kotitoimituksiin liittyvät henkilötiedot (nimi, toimitusosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite) luovutetaan kuljetusliikkeiden käyttöön tuotteiden toimitusta varten. Palvelusopimuksissa yhteistyökumppaneiden kanssa on huomioitu tietosuojavaatimukset ja niiden ajantasaisuus.
 

7. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ja asiakastietojen muuttamiseen ovat oikeutettuja vain erikseen sovitut työntekijät. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tietokannan henkilökohtaisten käyttöoikeuksien ja eri käyttäjätasojen avulla käyttöoikeus on rajattu ainoastaan henkilön työtehtävien hoidossa tarpeellisiin tietoihin. Asiakastietorekistereihin pääsyn omaavat henkilöt ovat koulutettuja ja sertifioituja tietosuoja-asetuksen alaisen tiedon käsittelyyn.

Asiakastietorekisteri ja sitä käsittelevät tietojärjestelmän laitteistot sijaitsevat suljetuissa konesaleissa. Häiriötilanteiden varalta tiedot varmistetaan säännönmukaisesti kopioimalla. Järjestelmä on suojattu palomuurilla ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja vastaan. Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

Henkilötietojen käsittelyssä noudatamme hyviä tietosuojakäytäntöjä mm. tiedon konsolidointi, minimointi ja anonymisointi, jos se vain on asiakassuhteen hyvän hoidon kannalta mahdollista. Henkilötietorekisterien käsittelyssä ja prosesseissa on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset.
 

8. REKISTERÖIDYN KIELTO-OIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille. 

Uutiskirjeen tilauksen voi kukin henkilö perua uutiskirjeen lopussa olevan linkin kautta.


9. REKISTERÖIDYN TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. 
 

10. TIEDON KORJAAMINEN

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.
 

11. REKISTERITIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Säilytämme rekisteritietoja tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Osalle tuotteistamme Finnlandia tai tuotteiden valmistaja myöntää jopa 25 vuoden takuuajan. Turvataksemme asiakkaidemme takuuoikeuksien säilymisen ja mahdollisesti takuuajan ulkopuoliset korjaus-, varasosa-, ja huoltomahdollisuudet, säilytämme asiakastietoja maksimissaan 25 vuotta. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden, toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen näyttämiseksi.

Osalle tietoa lainsäädäntö ja hyvän asiakassuhteen hoito asettaa velvoitteita tiedon pidempiaikaiselle säilyttämiselle, mm. seuraaviin tarkoituksiin:

 • Kirjanpitolaki määrittelee tiedolle pidempiä säilytysaikoja riippumatta siitä sisältääkö aineisto henkilötietoja tai ei
 • Järjestelmien lokitietoa kerätään ja säilytetään lain edellyttämällä tavalla, jotta voimme tarjota lainmukaisen ja turvallisen verkkokaupan asiakkaillemme
 • Riittävien varmuuskopioiden ottaminen kaupan tietokannoista ja järjestelmistä tietojen turvaamiseksi, virhetilanteiden korjaamiseksi ja tietoturvan sekä jatkuvuuden varmentamiseksi

12. TIETOSUOJAREKISTERISELOSTEEN MUUTTAMINEN

Palveluiden kehityksen ja lainsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta.

 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY FINNLANDIASSA

KÄYTETÄÄNKÖ VERKKOSIVUILLA EVÄISTEITÄ JA MITÄ NE OVAT?

Käytämme verkkosivustoillamme evästeitä, jotta voisimme tarjota parhaan mahdollisen käyttäjäkokemuksen sivustojemme ja palvelujemme käyttäjille.

Evästeet ovat lyhyitä tekstitiedostoja, jotka verkkopalvelin tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeiden avulla saamme tietoa siitä, miten verkkosivustojamme ja -palveluitamme käytetään. Hyödynnämme tietoa palveluidemme ja verkkosivustojemme kehittämisessä, käytön analysoinnissa sekä markkinoinnin ja mainonnan kohdentamisessa ja optimoinnissa.

Voit sallia tai kieltää evästeiden käytön käyttämäsi selaimen asetuksista. Useimmat selaimet sallivat evästeet automaattisesti. Huomaathan, että evästeiden estäminen saattaa rajoittaa verkkosivustomme ja -palvelumme toimivuutta.

MIKSI HENKILÖTIETOJA TALLENNETAAN?

Tietoja tallennetaan lakisääteisten ja sopimuksellisten velvoitteiden täyttämiseen, eli mm. tilausten toimittamiseen ja takuutietojen ylläpitoon. Sinun luvallasi tietoja voidaan myös käyttää henkilökohtaisteen etuviestintään ja kampanjointiin. Verkkopalvelujen selaustietoja keräämme, jotta voimme kehittää palvelujamme ja palvella sinua entistä paremmin.

MISTÄ TIEDOT OVAT PERÄISIN?

Pääosin tiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä ja asiakkaan itse ilmoittamina. Lisäksi nimi- ja osoitetietoja voidaan päivittää Väestörekisteristä tai muista luotetuista rekistereistä. Verkkopalvelun selaustietoja kerätään yleisesti käytetyin ja tietoturvallisin menetelmin.

LUOVUTATTEKO TIETOJA ULKOPUOLISILLE?

Finnlandia ei luovuta tietojasi kolmansille osapuolille, ellei se ole palvelun tuottamiseksi tai asiakkuuden laadukkaaksi hoitamiseksi välttämätöntä.

Henkilötietoja säilytetään hyvin suojatuissa tietojärjestelmissä, joihin on rajattu pääsy myös järjestelmien toimittajilla. Näiden toimijoiden kanssa on salassapitosopimukset ja tietoja käsitellään ihmisen toimesta vain mahdollisessa teknisessä ongelmanratkaisussa. Myös tilausten toimituksissa tietyt yhteystietosi joudutaan luovuttamaan kuljetusyhtiölle, jotta tilaus saadaan toimitettua perille. Lisäksi tiettyjen maksutapahtumien mukana rajatut henkilötietosi siirtyvät luottoyhtiölle, jotta voidaan mm. todeta luottokelpoisuus.

VOINKO PYYTÄÄ TEITÄ POISTAMAAN KAIKKI TIETONI?

EU:n tietosuoja-asetuksen myötä sinulla on oikeus pyytää yrityksiä poistamaan kaikki heille kertyneet henkilötietosi. Näin toimittaessa kannattaa kuitenkin huomioida mm. se, että takuun voimassaoloa ei mahdollisesti voida enää todentaa. Myös kirjanpitolaki asettaa tietyt velvoitteet asiakastietojen säilyttämiselle. Mikäli haluat tehdä muutoksia henkilötietojesi käsittelyyn, voit olla yhteydessä lähimpään myymälääsi, jotta henkilöllisyytesi voidaan todentaa. Tämän jälkeen asia hoidetaan kuntoon Finnlandian tietosuojavastaavan toimesta.

VOISINKO SAADA KAIKKI MINUSTA KERÄTYT TIETONI?

Kyllä sinulla on täysi oikeus tähän. Jotta voimme luotettavasti todentaa henkilöllisyytesi, pyyntö tulee esittää paikan päällä myymälässämme. Myymälän henkilökunta välittää pyynnön edelleen tietosuojavastaavallemme.

HALUAN TIETÄÄ TIETOJENI KÄSITTELYSTÄ TARKEMMIN, MISTÄ SAAN LISÄTIETOA?

Tarvittaessa lisätietoa antaa tietosuojavastaavamme osoitteessa asiakaspalvelu@finnlandia.com.

TAKAISIN YLÖS